Η θάλασσα — Πέμπτη 24 - Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015 / πολιτισμός / σ. 21. [PDF]

______________________
H "alloglotta" συντάσσει και διαμορφώνει την δική της σελίδα στην εφημερίδα Δρόμος της αριστεράς. Ποικίλες θεματικές ενότητες αναπτύσσονται και παρουσιάζονται το τελευταίο Σάββατο του κάθε μήνα.
.
.